ŠKOLENIA METROLÓGIE

Ako akreditované meracie laboratórium taktiež zabezpečujeme pre zákazníkov edukačno-certifikačnú podporu najčastejšie školení :

1. Firemný metrológ

1 dňový kurz je zameraný na základy metrológie a na správu meradiel.

Obsahom sú témy ako:

 • Platná slovenská legislatíva.
 • Požiadavky noriem ISO 9001 a IATF 16949 na metrologické zabezpečenie v organizáciách.
 • Metrologické pojmy – etalón, nadväznosť, kalibrácia, overenie, verifikácia, kontrola….

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí majú na starosti správu meradiel, ich uvoľňovanie prípadne nákup.

2. Požiadavky normy ISO 17025:2017

Spravidla 2 dňový kurz je zameraný na zavedenie systému manažérstva kvality podľa ISO/IEC 17025:2017, pre kalibračné a skúšobné laboratória.

Obsahom sú témy ako:

 • Požiadavky normy ISO 17025:2017
 • Postup akreditácie.
 • MSA (metodické smernice na akreditáciu).
 • Pracovné postupy.
 • Výpočet neistôt.
 • Schémy nadväznosti

Ku kurzu sa dá urobiť nadstavba „Interný audítor ISO 17025:2017“ v trvaní 1 deň, kde sa poslucháčom doplnia znalosti z normy ISO 19011:2018 – Návod na auditovanie.

Kurz je určený pre pracovníkov zodpovedných za akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií podľa ISO 17025:2005 a pre pracovníkov, ktorých úlohou je zavedenie QMS alebo získanie akreditácie laboratória podľa ISO 17025:2017.

3. Kalibrácie

Tento kurz sa pripravuje zákazníkom na mieru podľa dopytovaného rozsahu a veličín. Realizuje sa v akreditovanom laboratóriu Q-LAB v Košiciach.

Obsahom sú témy ako:

  • Postupy na kalibrácie pre jednotlivé druhy meradiel.
  • Výpočty neistôt.
  • Požiadavky na spôsobilosť meracích zariadení, pracovníkov a priestorov laboratória.
  • Praktické ukážky kalibrácie jednotlivých meradiel.

Kurz je určený pre pracovníkov laboratórií, ktorí kalibrujú alebo zvažujú, že budú kalibrovať meradlá v svojej organizácii.

Máte špecifické
požiadavky na školenie?
Napíšte nám!

Podľa požiadaviek zákazníka sme schopní zabezpečiť vybrané školenia.

Kontaktujte nás