Kalibrácie

Vykonávame a zabezpečujeme kalibrácie pracovných
a etalónových neurčených meradiel týchto veličín:

Všetky kalibrované meradlá spĺňajú požiadavky medzinárodných štandardov ISO 17025, ISO 9001, ISO TS 16949… a sú označované ev. číslami, známkami kalibrácie a rekalibrácie (podľa priania zákazníka).

  • kalibrácie meradile dĺžky a rovinného uhla (koncové mierky,posuvné meradlá, mikrometre, pravítka, zvinovacie metre, pásma, uhlomery, uholníky….)
  • kalibrácia meradiel momentu sily (momentové kľúče, momentové skrutkovače)
  • kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti (teplomery, vlhkomery..)
  • kalibrácia tvrdomerov (tvrdomery, doštičky)
  • kalibrácia meradiel elektrických veličín (multimetre)
  • kalibrácia meradiel hmotnosti – pracovné meradlá, (váhy, silomery, závažia)

Všetky kalibrované meradlá spĺňajú požiadavky medzinárodných štandardov ISO 17025, ISO 9001, ISO TS 16949… a sú označované ev. číslami, známkami kalibrácie a rekalibrácie (podľa priania zákazníka).

Potrebujete skalibrovat
vaše meradlá?
Napíšte nám!

Na požiadanie zabezpečíme logistiku meradiel, poprípade vybrané meradlá Vám skalibrujeme expresne priamo na Vašom pracovisku.

Kontaktujte nás